ZWROTY TOWARU

W sklepie internetowym salonnarzedzi.pl masz 14 dni na zwrot towarów

Masz obawy, że produkt, który wybrałeś nie spełni Twoich oczekiwań? A może po prostu zmieniłeś zdanie i chcesz oddać zakupy do sklepu? W salonnarzedzi.pl nie ryzykujesz!

Masz prawo zwrócić zakupiony produkt w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Zwracany towar musi być w pełni kompletny, nieuszkodzony i nienoszący śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Będziemy wdzięczni, jeśli zwrócisz go w oryginalnym opakowaniu producenta. (Zgodnie z Art. 34 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta)

JAK DOKONAĆ ZWROTU PRODUKTÓW?

W celu dokonania zwrotu wypełnij FORMULARZ. W informacji zwrotnej wysłanej na podany adres mailowy otrzymasz informację o rodzaju spedytora oraz adres, na jaki należy wysłać zwracany produkt. Otrzymasz też unikalny numer identyfikacyjny RMA, który ułatwi nam przyjęcie zwrotu i rozliczenia. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki mamy zwrócić zapłatę.

ZWROT PIENIĘDZY

W ciągu dwóch trezch roboczych od odebrania przesyłki dokonamy sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca, która zostanie wysłana pod wskazany w formularzu adres. Po jej akceptacji, w ciągu 7 dni roboczych, dokonamy zwrotu naleznosci. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwracamy wartość zwróconego towaru wg cen, w jakich kupiłeś i równowartość kosztu najtańszej dostawy. Powołując się na treść : „Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.”

WARUNKI ZWROTU

Zwrot produktu zakupionego w sklepie internetowym jest uregulowany ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7. Na jej podstawie, konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w okresie 10 dni od dostarczenia. Od 25 grudnia 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, konsumentom przysługuje dłuższy czas na zwrotu towaru. Nie 10 dni, jak dotychczas, a 14 dni. W salonnarzedzi.pl wydłużyliśmy ten termin do 30 dni! Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.Art.34 pkt 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zawarte w regulaminie postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. oraz produkty szybko psujące np. artykuły spożywcze.


REKLAMACJE TOWARU

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz klient był zawsze zadowolony, sprzedajemy towary pełnowartościowe, wysokiej, jakości. Nasze produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dołączonym do produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

PROCEDURA REKLAMACJI TOWARU

Zawsze też staramy się pomóc naszym klientom w sprawie ewentualnych problemów z produktami przez nas sprzedanymi i przyjmiemy je od klienta i sami się zajmiemy realizacją reklamacji, która przebiega następująco:

1. Klient może dostarczyć towar osobiście do punktów sprzedaży dostępnych na stornie internetowej i punktach sprzedaży lub go do nas wysłać.

2. Przyjmujemy produkt do reklamacji poprzez potwierdzenie nabycia tego towaru w naszym sklepie.

3. Sporządzamy nasz protokół reklamacyjny lub przyjmujemy oświadczenie woli klienta.

4. Sprawdzamy zgodności danych na dokumentach i towarze.

5. Potwierdzamy przyjęcia towaru do reklamacji pisemnie na druku w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

6. Od momentu przyjęcia towaru w ciągu 14 dni roboczych skontaktujemy się poprzez sposób wybrany przez klienta: telefonicznie, SMS, FAX, e-mail w celu przedstawienia decyzji o sposobie realizacji reklamacji i określimy przybliżony jej czas trwania dołożymy wszelkich starań aby ten okres był jak najkrótszy i najmniej nie wygodny dla naszego klienta.

7. Poinformujemy o zakończeniu reklamacji i gotowości towaru do odbioru lub uzgodnimy sposób jego dostawy.